Kayıkçı Pazarı ®; tescilli markası ve ticari kayıtlarıyla, ilgi alanı odaklı, Türkiye'nin en detaylı ÜCRETSİZ ilan sitesi. Motoryat, yelkenli, her türlü tekne ve denize dair herşey.

Doping Satın Alma Şartları

 

ANA SAYFA VİTRİN DOPİNG SATIN ALMA ŞARTLARI

 

1. Üye; Kayıkçı Pazarı ilan verme kurallarına uygun ilanlara “ANA SAYFA VİTRİN” Dopingi alabilir.

2. KAYIKÇI PAZARI, Doping kurallarını, çeşitlerini ve kullanım şartlarını herhangi bir bildirimde bulunmadan dilediği zamanda değiştirebilir. Bu değişiklikler “PORTAL”da yayımlanması üzerine geçerli ve bağlayıcı olacaktır.

3. Kredi kartı ile yapılan doping ödemelerin iadeleri yine aynı yöntemle kredi kartına iade edilir.

4. Kredi kartı ile yapılan doping ödeme işlemlerinde KAYIKÇI PAZARI’nın anlaşmalı ödeme kuruluşları ve kredi kartınızı size tahsis eden banka haricinde kimsenin bilgilerinize erişim imkanı bulunmamaktadır. Kredi kartı işlem sayfası kart bilgilerini doğrudan banka POS sistemine/anlaşmalı ödeme kuruluşuna iletmekte ve işlem sonucunu işlemi yapan Üye’ye bildirmektedir. Kredi kartı bilgileri e-posta veya benzeri yöntemlerle aktarılmamaktadır.

5. Alınan her doping, ait olduğu ilan numarası için geçerlidir. Başka bir ilana devredilemez.

6. Tekil dopingler, ödemenin başarılı olması üzerine satın alınan ilana hemen uygulanır. Toplu dopingler ise ödemenin başarılı olması üzerine 180 günlük süre içerisinde ilana üye tarafından uygulanır.

7. Ana sayfa Vitrini dopingi satın alınan her ilan, kayikcipazari.com onayına düşer. Doping yayın süresi ilan onaylanıp yayınlandığı andan itibaren başlar.

8. İlan en az doping satın alınan süre kadar yayında kalır. İlanın normal süresi içinde satın alınan ve yayınlanan Ana sayfa Vitrin dopingi, ilanın yayında kalma süresini etkilemez.

9. Ana sayfa Vitrini 8 satır ve 6 sütundan oluşur. Toplam 47 ilan aynı anda görüntülenir.

10. O an vitrinde görünmeyen tüm Vitrin ilanlarına vitrin bölümünün sağ üst köşesinde bulunan "Tüm vitrin ilanlarını göster" bağlantısına tıkladığında görüntülenebilir.

11. Vitrinler her iki dakikada bir yenilenir. Vitrine çıkacak ilanlar Ana sayfa Vitrini Dopingi almış ve diğerlerinden daha az görüntülenenler öncelikli olmak üzere sistem tarafından rastgele seçilir. Vitrine çıkan ilanların satır ve sütun pozisyonları tamamen rastgeledir.

12. Her bir ilanın kaç defa vitrine çıktığı sistem tarafından kayıt altında tutulur.

13. Doping alınan ilanda ilk yer alan ürün dışında farklı bir ürün satışı yapılamaz.

14. Ana sayfa Vitrini Dopingi almış ilanlar kayikcipazari.com ana sayfasında “Ana sayfa Vitrini” adı altında, ilan verme veya güncelleme aşamasında yüklenmiş veya değiştirilmiş olan ve “Vitrin Fotoğrafı” olarak işaretlenmiş fotoğrafının 106x80 pixel büyüklüğündeki küçük fotoğrafı ile yer alır. "Vitrin Foğrafları"nda arka plan beyaz olmalıdır ve sadece ürün fotoğrafı kullanılmalı, herhangi bir yazı bulunmamalıdır.

15. Vitrin fotoğrafı belirlenmeyen ya da fotoğraf yüklenmemiş olan ilanlarda bu küçük fotoğraf yerine “Bu ilana ait fotoğraf yoktur” ibaresi yer alır.

16. Vitrin fotoğrafı olarak firma logosu, firma ismi seçilememektedir. Bu şekilde olan ilanlar yayına alınmamakta/yayından kaldırılmaktadır.

17. Fotoğrafın hemen altında, ilan başlığının ilk 13 karakteri (boşluklar dâhil) görüntülenecektir.

18. Fare imleci ile ilgili ilanın küçük fotoğraf veya ilan başlığının ilk 13 karakteri üzerine gelindiğinde tüm ilan başlığı görüntülenebilir.

19. Fotoğraflar, üye adı, cep telefonu da dahil olmak üzere ilan içeriğinde bulunan ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun kapsamında kişisel veri teşkil edebilecek ve üye tarafından KAYIKÇI PAZARI’na girilen veriler KAYIKÇI PAZARI tarafından Ana Sayfa Vitrini Dopingi fonksiyonunun kullandırılması amacıyla toplanmaktadır. Üye bu verilerin toplanmasının Ana Sayfa Vitrini Dopingi fonksiyonunun kullandırılabilmesi için zorunlu bir unsuru olduğunu, aksi takdirde bu hizmetten yararlanmasının mümkün olmadığını bildiğini kabul ve beyan eder. Kişisel Verilerin Korunması Hakkında detaylı bilgi için kayikcipazari.com web sayfasında “Kişisel verilerin korunması” sayfası ziyaret edilmelidir.

20. Piyasa fiyatının çok altında, gerçekçi olmayan fiyatlarla satılmak istenen ürünlere ait yanıltıcı ilanlar için Ana sayfa Vitrin Dopingi satın alınamaz.

21. Üye’nin üçüncü kişilere ait verileri ilanda kullanması durumunda, Kişisel Verilerin korunmasından, işlenmesinden, aktarılmasından ve KVKK kapsamındaki tüm yükümlülüklerden kendisinin sorumlu olduğunu, KAYIKÇI PAZARI’nın kendi sistemlerinde internet sitesinin kullanımı için zorunlu olarak topladığı kişisel veriler dışındaki hiçbir kişisel veri için KVKK kapsamında herhangi bir yükümlülüğünün ve sorumluluğunun olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Üye; ilan içine girdiği kişisel verinin korunması yükümlülüğüne aykırı hareket etmesi veya bu verilerin işlenmesi, aktarılması veya sair surette bir işleme konu edilmesi ve bu kullanımın bir ihlal meydana getirmesi durumunda, Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun veya idari makamların veya mahkemelerin kişisel verilerle ilgili olarak verdikleri kararlar neticesinde KAYIKÇI PAZARI’nın bir zarara uğraması durumunda bu zararı ilk talepte nakden ve defaten tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

22. Aşağıdaki durumlarda doping ücreti iade edilir:

a. KAYIKÇI PAZARI’in İlan Yayınlama Kuralları’na aykırılık teşkil etmesi nedeniyle ilanın yayına alınmaması halinde.

b. Marka hakları ihlali gibi ilanın yayınlanmasına ilişkin kanuni bir engelin bulunması halinde.

c. kayikcipazari.com’dan kaynaklanan teknik hatalar(ilanın yayınlanamaması/ görüntülenememesi vb) halinde.

d. Zaman içinde mevzuatta veya KAYIÇI PAZARI’nın İlan Yayınlama Kuralları’nda yapılan değişiklik nedeniyle ilanın yayından kaldırılması halinde.

23. Aşağıdaki durumlarda ise doping ücreti iade edilmez:

a. Dopingin süresi bitmeden ilanın kullanıcı tarafından yayından kaldırılması halinde.

b. Daha önce ilan verme kurallarına uygun bir şekilde Anasayfa Vitrini Dopingi satın alınmış ilan, daha sonra kullanıcı tarafından yapılan değişiklikle (fotoğraf değişikliği ve/veya eklenmesi, açıklama eklenmesi ve/veya değiştirilmesi vb.) bu kurallara uygunsuz duruma geldiğinde.

c. Kullanıcının üyelik sözleşmesindeki maddeleri ihlal etmesinden dolayı kayikcipazari.com üyeliğinden çıkartılması durumunda.

 

KATEGORİ VİTRİN DOPİNG SATIN ALMA ŞARTLARI

 

1. Yalnızca kayikcipazari.com ilan verme kurallarına uygun ilanlar Kategori Vitrin Dopingi alabilir.

2. KAYIKÇI PAZARI, Doping kurallarını, çeşitlerini ve kullanım şartlarını herhangi bir bildirimde bulunmadan dilediği zamanda değiştirebilir. Bu değişiklikler “PORTAL”da yayımlanması üzerine geçerli ve bağlayıcı olacaktır.

3. Kredi kartı ile yapılan doping ödemelerin iadeleri yine aynı yöntemle kredi kartına iade edilir.

4. Kredi kartı ile yapılan doping ödeme işlemlerinde KAYIKÇI PAZARI’nın anlaşmalı ödeme kuruluşları ve kredi kartınızı size tahsis eden banka haricinde kimsenin bilgilerinize erişim imkanı bulunmamaktadır. Kredi kartı işlem sayfası kart bilgilerini doğrudan banka POS sistemine/anlaşmalı ödeme kuruluşuna iletmekte ve işlem sonucunu işlemi yapan Üye’ye bildirmektedir. Kredi kartı bilgileri e-posta veya benzeri yöntemlerle aktarılmamaktadır.

5. Alınan her doping, ait olduğu ilan numarası için geçerlidir. Başka bir ilana devredilemez.

6. Tekil dopingler, ödemenin başarılı olması üzerine satın alınan ilana hemen uygulanır. Toplu dopingler ise ödemenin başarılı olması üzerine 180 günlük süre içerisinde ilana üye tarafından uygulanır.

7. Kategori Vitrin dopingi sadece web ara yüzünde gösterilir. Mobil uygulamalarda ve mobil sitede bu doping alanı bulunmamaktadır.

8. İlan en az doping satın alınan süre kadar yayında kalır. İlanın normal süresi içinde satın alınan ve yayınlanan Kategori Vitrin dopingi, ilanın yayında kalma süresini etkilemez.

9. Kategori Vitrini 4 satır ve 6 sütundan oluşur. Toplam 23 ilan aynı anda görüntülenir.

10. O an vitrinde görünmeyen tüm Vitrin ilanlarına vitrin bölümünün sağ üst köşesinde bulunan "Tüm vitrin ilanlarını göster" bağlantısına tıkladığında görüntülenebilir.

11. Vitrinler her iki dakikada bir yenilenir. Vitrine çıkacak ilanlar Kategori Vitrin Dopingi almış ve diğerlerinden daha az görüntülenenler öncelikli olmak üzere sistem tarafından rastgele seçilir. Vitrine çıkan ilanların satır ve sütun pozisyonları tamamen rastgeledir.

12. Her bir ilanın kaç defa vitrine çıktığı sistem tarafından kayıt altında tutulur.

13. Kategori Vitrin Dopingi almış bir ilan hem ana seviye hem de alt kategorideki vitrinde yer alır.

14. Doping alınan ilanda ilk yer alan ürün dışında farklı bir ürün satışı yapılamaz.

15. Kategori Vitrin Dopingi alınmış bir ilan kayikcipazari.com ana ve alt seviye alt kategorilerinde “<İlgili kategori adı> Vitrini” adı altında çerçevelenmiş alanda, ilan verme veya güncelleme aşamasında yüklenmiş veya değiştirilmiş olan ve “Vitrin Fotoğrafı” olarak işaretlenmiş fotoğrafının 110x83 pixel büyüklüğündeki küçük fotoğrafı ile yer alır. "Vitrin Foğrafları"nda arka plan beyaz olmalıdır ve sadece ürün fotoğrafı kullanılmalı, herhangi bir yazı bulunmamalıdır.

16. Vitrin fotoğrafı belirlenmeyen ya da fotoğraf yüklenmemiş olan ilanlarda bu küçük fotoğraf yerine “Bu ilana ait fotoğraf yoktur” ibaresi yer alır.

17. Vitrin fotoğrafı olarak firma logosu, firma ismi seçilememektedir. Bu şekilde olan ilanlar yayına alınmamakta/yayından kaldırılmaktadır.

18. Fotoğrafın hemen altında, ilan başlığının ilk 13 karakteri (boşluklar dâhil) görüntülenecektir.

19. Fare imleci ile ilgili ilanın küçük fotoğraf veya ilan başlığının ilk 13 karakteri üzerine gelindiğinde tüm ilan başlığı görüntülenebilir.

20. Fotoğraflar, üye adı, cep telefonu da dahil olmak üzere ilan içeriğinde bulunan ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun kapsamında kişisel veri teşkil edebilecek ve üye tarafından KAYIKÇI PAZARI’na girilen veriler KAYIKÇI PAZARI tarafından Kategori Vitrin Dopingi fonksiyonunun kullandırılması amacıyla toplanmaktadır. Üye bu verilerin toplanmasının Kategori Vitrin Dopingi fonksiyonunun kullandırılabilmesi için zorunlu bir unsuru olduğunu, aksi takdirde bu hizmetten yararlanmasının mümkün olmadığını bildiğini kabul ve beyan eder. Kişisel Verilerin Korunması Hakkında detaylı bilgi için kayikcipazari.com web sayfası Kişisel verilerin korunmasi sayfası ziyaret edilmelidir.

21. Üye’nin üçüncü kişilere ait verileri ilanda kullanması durumunda, Kişisel Verilerin korunmasından, işlenmesinden, aktarılmasından ve KVKK kapsamındaki tüm yükümlülüklerden kendisinin sorumlu olduğunu, KAYIKÇI PAZARI’nın kendi sistemlerinde internet sitesinin kullanımı için zorunlu olarak topladığı kişisel veriler dışındaki hiçbir kişisel veri için KVKK kapsamında herhangi bir yükümlülüğünün ve sorumluluğunun olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Üye; ilan içine girdiği kişisel verinin korunması yükümlülüğüne aykırı hareket etmesi veya bu verilerin işlenmesi, aktarılması veya sair surette bir işleme konu edilmesi ve bu kullanımın bir ihlal meydana getirmesi durumunda, Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun veya idari makamların veya mahkemelerin kişisel verilerle ilgili olarak verdikleri kararlar neticesinde KAYIKÇI PAZARI’nın bir zarara uğraması durumunda bu zararı ilk talepte nakden ve defaten tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

22. Aşağıdaki durumlarda doping ücreti iade edilir:

a. KAYIKÇI PAZARI’nın İlan Yayınlama Kuralları’na aykırılık teşkil etmesi nedeniyle ilanın yayına alınmaması halinde.

b. Marka hakları ihlali gibi ilanın yayınlanmasına ilişkin kanuni bir engelin bulunması halinde.

c. kayikcipazari.com’dan kaynaklanan teknik hatalar (ilanın yayınlanamaması/görüntülenememsi vb) halinde.

d. Zaman içinde mevzuatta veya KAYIKÇI PAZARI’nın İlan Yayınlama Kuralları’nda yapılan değişiklik nedeniyle ilanın yayından kaldırılması halinde.

23. Aşağıdaki durumlarda ise doping ücreti iade edilmez:

a. Dopingin süresi bitmeden ilanın kullanıcı tarafından yayından kaldırılması halinde.

b. Daha önce ilan verme kurallarına uygun bir şekilde Kategori Vitrin Dopingi satın alınmış ilan, daha sonra kullanıcı tarafından yapılan değişiklikle (fotoğraf değişikliği ve/veya eklenmesi, açıklama eklenmesi ve/veya değiştirilmesi vb.) bu kurallara uygunsuz duruma geldiğinde.

c. Kullanıcının üyelik sözleşmesindeki maddeleri ihlal etmesinden dolayı kayikcipazari.com üyeliğinden çıkartılması durumunda.

 

KALIN YAZI VE RENKLİ ÇERÇEVE DOPİNG SATIN ALMA ŞARTLARI

 

1. Yalnızca kayikcipazari.com ilan verme kurallarına uygun ilanlar Kalın Yazı & Renkli Çerçeve Dopingi alabilir.

2. KAYIKÇI PAZARI, Doping kurallarını, çeşitlerini ve kullanım şartlarını herhangi bir bildirimde bulunmadan dilediği zamanda değiştirebilir. Bu değişiklikler “PORTAL”da yayımlanması üzerine geçerli ve bağlayıcı olacaktır.

3. Kredi kartı ile yapılan ek ilan ödemelerin iadeleri yine aynı yöntemle kredi kartına iade edilir.

4. Kredi kartı ile yapılan doping ödeme işlemlerinde KAYIKÇI PAZARI’nın anlaşmalı ödeme kuruluşları ve kredi kartınızı size tahsis eden banka haricinde kimsenin bilgilerinize erişim imkanı bulunmamaktadır. Kredi kartı işlem sayfası kart bilgilerini doğrudan banka POS sistemine/anlaşmalı ödeme kuruluşuna iletmekte ve işlem sonucunu işlemi yapan Üye’ye bildirmektedir. Kredi kartı bilgileri e-posta veya benzeri yöntemlerle aktarılmamaktadır. “Kalın Yazı & Renkli Çerçeve” dopingi, ilanın tüm listelerde ve tüm görünümlerde yeşil arka plan ve kalın yazı ile görüntülenmesini sağlar.

5. Alınan her doping, ait olduğu ilan numarası için geçerlidir ve başka bir ilana devredilemez.

6. Tekil dopingler, ödemenin başarılı olması üzerine satın alınan ilana hemen uygulanır. Toplu dopingler ise ödemenin başarılı olması üzerine 180 günlük süre içerisinde ilana üye tarafından uygulanır.

7. Doping alınan ilanda ilk yer alan ürün dışında farklı bir ürün satışı yapılamaz.

8. Kalın Yazı & Renkli Çerçeve Dopingi ilanın yayında kalma süresini etkilemez.

9. “Kalın Yazı & Renkli Çerçeve” dopingi, ilanın tüm listelerde ve tüm görünümlerde yeşil arka plan ve kalın yazı ile görüntülenmesini sağlar.

10. Üye’nin üçüncü kişilere ait verileri ilanda kullanması durumunda, Kişisel Verilerin korunmasından, işlenmesinden, aktarılmasından ve KVKK kapsamındaki tüm yükümlülüklerden kendisinin sorumlu olduğunu, KAYIKÇI PAZARI’nın kendi sistemlerinde internet sitesinin kullanımı için zorunlu olarak topladığı kişisel veriler dışındaki hiçbir kişisel veri için KVKK kapsamında herhangi bir yükümlülüğünün ve sorumluluğunun olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Üye; ilan içine girdiği kişisel verinin korunması yükümlülüğüne aykırı hareket etmesi veya bu verilerin işlenmesi, aktarılması veya sair surette bir işleme konu edilmesi ve bu kullanımın bir ihlal meydana getirmesi durumunda, Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun veya idari makamların veya mahkemelerin kişisel verilerle ilgili olarak verdikleri kararlar neticesinde KAYIKÇI PAZARI’nın bir zarara uğraması durumunda bu zararı ilk talepte nakden ve defaten tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

11. Aşağıdaki durumlarda doping ücreti iade edilir:

a. KAYIKÇI PAZARI’nın İlan Yayınlama Kuralları’na aykırılık teşkil etmesi nedeniyle ilanın yayına alınmaması halinde.

b. Marka hakları ihlali gibi ilanın yayınlanmasına ilişkin kanuni bir engelin bulunması halinde.

c. kayikcipazari.com’dan kaynaklanan teknik hatalar (ilanın yayınlanamaması/görüntülenememesi vb) halinde.

d. Zaman içinde mevzuatta veya KAYIKÇI PAZARI’nın İlan Yayınlama Kuralları’nda yapılan değişiklik nedeniyle ilanın yayından kaldırılması halinde.

12. Aşağıdaki durumlarda ise doping ücreti iade edilmez:

a. Dopingin süresi bitmeden ilanın kullanıcı tarafından yayından kaldırılması halinde.

b. Daha önce ilan verme kurallarına uygun bir şekilde Kalın Yazı & Renkli Çerçeve Dopingi satın alınmış ilan, daha sonra kullanıcı tarafından yapılan değişiklikle (fotoğraf değişikliği ve/veya eklenmesi, açıklama eklenmesi ve/veya değiştirilmesi vb.) bu kurallara uygunsuz duruma geldiğinde.

c. Kullanıcının üyelik sözleşmesindeki maddeleri ihlal etmesinden dolayı kayikcipazari.com üyeliğinden çıkartılması durumunda.

 

“ACİL ACİL İLANLAR” DOPİNG SATIN ALMA ŞARTLARI

 

1. Üye; Kayıkçı Pazarı İlan verme kurallarına uygun ilanlara "ACİL ACİL İLANLAR dopingi alabilir.

2. KAYIKÇI PAZARI , Doping kurallarını, çeşitlerini ve kullanım şartlarını herhangi bir bildirimde bulunmadan dilediği zamanda değiştirebilir.

Bu değişiklikler “PORTAL”da yayımlanması üzerine geçerli ve bağlayıcı olacaktır.

3. KAYIKÇI PAZARI üyenin kredi kartı ile yaptığı doping ödemelerinin  iadeleri yine aynı yöntemle kredi kartına iade edilir.

4. Kredi kartı ile yapılan doping ödeme işlemlerinde KAYIKÇI PAZARI’nın anlaşmalı ödeme kuruluşları ve kredi kartınızı size tahsis eden banka haricinde kimsenin bilgilerinize erişim imkanı bulunmamaktadır. Kredi kartı işlem sayfası kart bilgilerini doğrudan banka POS sistemine/anlaşmalı ödeme kuruluşuna iletmekte ve işlem sonucunu işlemi yapan Üye’ye bildirmektedir. Kredi kartı bilgileri e-posta veya benzeri yöntemlerle aktarılmamaktadır.

5. Alınan her doping, ait olduğu ilan numarası için geçerlidir, başka bir ilana devredilemez.

6. Tekil dopingler, ödemenin başarılı olması üzerine satın alınan ilana hemen uygulanır. Toplu dopingler ise ödemenin başarılı olması üzerine 180 günlük süre içerisinde ilana üye tarafından uygulanır.

7. İlan en az doping satın alınan süre kadar yayında kalır. İlanın normal süresi içinde satın alınan ve yayınlanan “ACİL ACİL İLANLAR” dopingi, ilanın yayında kalma süresini etkilemez.

8. Doping alınan ilanda ilk yer alan ürün dışında farklı bir ürün satışı yapılamaz

9. “ACİL ACİL İLANLAR” dopingi, bir ilanın kayikcipazari.com ana sayfasında yer alan “ACİL İLANLAR” adı verilen özel kategoride listelenmesini sağlar.

10.“ACİL ACİL İLANLAR” dopingi almış bir ilan, ilanları görüntüleyen kullanıcının görünüm ve sıralama ölçütlerine bağlı olarak özel kategorisinde listelenir.

11.“ACİL ACİL İLANLAR” ve “ÜST SIRADA” dopinglerini birlikte almış ilanlar her zaman için “ACİL ACİL İLANLAR” kategorisinde öncelikli olarak yer alır.

12. Üye’nin üçüncü kişilere ait verileri ilanda kullanması durumunda, Kişisel Verilerin korunmasından, işlenmesinden, aktarılmasından ve KVKK kapsamındaki tüm yükümlülüklerden kendisinin sorumlu olduğunu, KAYIKÇI PAZARI’nın kendi sistemlerinde internet sitesinin kullanımı için zorunlu olarak topladığı kişisel veriler dışındaki hiçbir kişisel veri için KVKK kapsamında herhangi bir yükümlülüğünün ve sorumluluğunun olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

Üye; ilan içine girdiği kişisel verinin korunması yükümlülüğüne aykırı hareket etmesi veya bu verilerin işlenmesi, aktarılması veya sair surette bir işleme konu edilmesi ve bu kullanımın bir ihlal meydana getirmesi durumunda, Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun veya idari makamların veya mahkemelerin kişisel verilerle ilgili olarak verdikleri kararlar neticesinde KAYIKÇI PAZARI’nın bir zarara uğraması durumunda bu zararı ilk talepte nakden ve defaten tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

13. Aşağıdaki durumlarda doping ücreti iade edilir:

a. KAYIKÇI PAZARI’nın İlan Yayınlama Kuralları’na aykırılık teşkil etmesi nedeniyle ilanın yayına alınmaması halinde.

b. Marka hakları ihlali gibi ilanın yayınlanmasına ilişkin kanuni bir engelin bulunması halinde.

c. kayikcipazari.com’dan kaynaklanan teknik hatalar kaynaklı ilanın yayınlanamaması, ilanın görüntülenememesi vb. halinde.

d. Zaman içinde mevzuatta veya KAYIKÇI PAZARI’nın İlan Yayınlama Kuralları’nda yapılan değişiklik nedeniyle ilanın yayından kaldırılması halinde.

14. Aşağıdaki durumlarda ise doping ücreti iade edilmez:

a. Dopingin süresi bitmeden ilanın kullanıcı tarafından yayından kaldırılması halinde.

b. Daha önce ilan verme kurallarına uygun bir şekilde “ACİL İLAN” Dopingi satın alınmış ilan, daha sonra kullanıcı tarafından yapılan değişiklikle (fotoğraf değişikliği ve/veya eklenmesi, açıklama eklenmesi ve/veya değiştirilmesi vb.) bu kurallara uygunsuz duruma geldiğinde.

c. Kullanıcının üyelik sözleşmesindeki maddeleri ihlal etmesinden dolayı kayikcipazari.com üyeliğinden çıkartılması durumunda.

  

GÜNCELİM DOPİNG SATIN ALMA ŞARTLARI

 

1. Yalnızca kayikcipazari.com ilan verme kurallarına uygun ilanlar Güncelim Dopingi alabilir.

2. KAYIKÇI PAZARI, Doping kurallarını, çeşitlerini ve kullanım şartlarını herhangi bir bildirimde bulunmadan dilediği zamanda değiştirebilir. Bu değişiklikler “PORTAL”da yayımlanması üzerine geçerli ve bağlayıcı olacaktır.

3. Kredi kartı ile yapılan doping ödemelerin iadeleri yine aynı yöntemle kredi kartına iade edilir.

4. Kredi kartı ile yapılan doping ödeme işlemlerinde KAYIKÇI PAZARI’nın anlaşmalı ödeme kuruluşları ve kredi kartınızı size tahsis eden banka haricinde kimsenin bilgilerinize erişim imkanı bulunmamaktadır. Kredi kartı işlem sayfası kart bilgilerini doğrudan banka POS sistemine/anlaşmalı ödeme kuruluşuna iletmekte ve işlem sonucunu işlemi yapan Üye’ye bildirmektedir. Kredi kartı bilgileri e-posta veya benzeri yöntemlerle aktarılmamaktadır.

5. Tekil dopingler, ödemenin başarılı olması üzerine satın alınan ilana hemen uygulanır. Toplu dopingler ise ödemenin başarılı olması üzerine 180 günlük süre içerisinde ilana üye tarafından uygulanır.

6. Güncelim Dopinginin alındıktan sonra arama sonuç sayfasına yansıması ve ilanın güncel tarihli ilanlar arasında yer alması en fazla 2 saatlik süre içinde gerçekleşir.

7. Güncelim Dopinginin satın alma sayısı ile ilgili herhangi bir sınırlama yoktur.

8. Güncelim Dopinginden bireysel ve kurumsal tüm kayikcipazari.com kullanıcıları faydalanabilmektedir.

9. İlanın ilk yayına alındığı günün sonu itibarıyla Güncelim Dopingi satın alınabilir.

10. Bir ilana tekrar Güncelim Dopingi satın alınabilmesi için satın alınan günün sona ermesi gereklidir.

11. Güncelim Dopingi ilanın yayında kalma süresini etkilemez.

12. Güncelim Dopingi, satın alındığı ilanın “İlan Tarihi” olarak anılan ve ilanların listelendiği sayfalarda bir sıralama ölçütü olarak kullanılan tarihin, Dopingin satın alındığı tarih ile değiştirilmesini (güncellenmesini) sağlar.

13. Güncelim Dopingi satın alınarak ilan tarihi güncellenmiş bir ilan, arama sonuç listelerinde tarihe göre yapılan azalan sıralamalarda Üst Sıradayım Dopingi satın almış ilanların hemen ardından gösterilecektir.

14. İlanınızın giriş tarihi Güncelim aldığınız gün olarak görünecektir. İlanınızın bitiş tarihiyle ilgili bir değişiklik olmayacaktır.

15. Güncelim Dopingi alan ilanlar yeni ilan sayılmayacağından son 48 saat bölümünde yayınlanmaz.

16. Güncelim kullanılarak ilan tarihi yenilenen bir ilanı daha önceden favorilerine kaydetmiş olan kullanıcı sayısı ve ilanın sayaç verileri kaybolmayacaktır.

17. Güncelim Dopingi ödemesi, mobil ödeme ve kredi kartı aracılığıyla yapılabilir. Verilen tarih güncelleme hizmetinin iadesi mümkün değildir.

18. Güncelim Dopinginin Mobil Ödeme ile satın alınması için, üyelik kapsamındaki bilgileriniz mobil ödemenin gerçekleştirilmesi için ödeme kuruluşu alt yapı sağlayıcısı firmayla ve Türkiye’de GSM ve mobil iletişim yapma lisansına sahip telekomünikasyon operatörleri ile paylaşılmaktadır. Kişisel verilerle ilgili ayrıntılı bilgiye kayikcipazari.com web sayfası Kişisel verilerin korunmasi sayfasından ulaşılabilir.

19. Mobil ödeme ile alınan Güncelim Dopinginin teknik veya başka nedenlerle kullanılamaması durumunda kullanıcıya, karşılığında 90 gün süreliğine hediye doping tanımlanır. 90 gün sonunda kullanılmayan dopingler silinir. Para iadesinin yapılabilmesi için ve bu amaçla sınırlı olmak üzere kullanıcının IBAN bilgilerini sisteme girmesi gerekir. Doping alımını kredi kartı ile gerçekleştiren kullanıcılarımızın para iadeleri işlemi gerçekleştirdikleri kredi kartına yapılır.

20. Güncelim Dopinginin fiyatı il bazında değişiklik gösterebilir. Kayikcipazari.com, Güncelim Dopingi fiyatını dilediği zamanda değiştirme hakkını saklı tutar.

21. Güncelim dopinginin fiyatı il bazında değişmesine rağmen, kayikcipazari.com tarafından hediye edilen Güncelim dopingi fiyat farkı uygulanmaksızın herhangi bir ilde verilen ilanda geçerli olacak şekilde tanımlanır.

22. Üye’nin üçüncü kişilere ait verileri ilanda kullanması durumunda, Kişisel Verilerin korunmasından, işlenmesinden, aktarılmasından ve KVKK kapsamındaki tüm yükümlülüklerden kendisinin sorumlu olduğunu, KAYIKÇI PAZARI’nın kendi sistemlerinde internet sitesinin kullanımı için zorunlu olarak topladığı kişisel veriler dışındaki hiçbir kişisel veri için KVKK kapsamında herhangi bir yükümlülüğünün ve sorumluluğunun olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Üye; ilan içine girdiği kişisel verinin korunması yükümlülüğüne aykırı hareket etmesi veya bu verilerin işlenmesi, aktarılması veya sair surette bir işleme konu edilmesi ve bu kullanımın bir ihlal meydana getirmesi durumunda, Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun veya idari makamların veya mahkemelerin kişisel verilerle ilgili olarak verdikleri kararlar neticesinde KAYIKÇI PAZARI’nın bir zarara uğraması durumunda bu zararı ilk talepte nakden ve defaten tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

23. Aşağıdaki durumlarda doping ücreti iade edilir:

a. KAYIKÇI PAZARI’nın İlan Yayınlama Kuralları’na aykırılık teşkil etmesi nedeniyle ilanın yayına alınmaması halinde.

b. Marka hakları ihlali gibi ilanın yayınlanmasına ilişkin kanuni bir engelin bulunması halinde.

c. kayikcipazari.com’dan kaynaklanan teknik hatalar (ilanın yayınlanamaması/görüntülenememesi vb) halinde.

d. Zaman içinde mevzuatta veya KAYIKÇI PAZARI’nın İlan Yayınlama Kuralları’nda yapılan değişiklik nedeniyle ilanın yayından kaldırılması halinde.

24. Aşağıdaki durumlarda ise doping ücreti iade edilmez:

a. Kullanıcının üyelik sözleşmesindeki maddeleri ihlal etmesinden dolayı kayikcipazari.com üyeliğinden çıkartılması durumunda.