Doping Satın Alma Şartları

 

KAYIKÇI PAZARI ® DOPİNG ŞARTLARI; " ÜCRETSİZDİR"

 

1. Üye; Kayıkçı Pazarı® ilan verme kurallarına uygun ilanlara “ANA SAYFA VİTRİN” Dopingi ücretsizdir.

2. KAYIKÇI PAZARI®, Doping kurallarını, çeşitlerini ve kullanım şartlarını herhangi bir bildirimde bulunmadan dilediği zamanda değiştirebilir. Bu değişiklikler “PORTAL”da yayımlanması üzerine geçerli ve bağlayıcı olacaktır.

3. Ana sayfa Vitrini 8 satır ve 6 sütundan oluşur. Toplam 47 ilan aynı anda görüntülenir.

4. O an vitrinde görünmeyen tüm Vitrin ilanlarına vitrin bölümünün sağ üst köşesinde bulunan "Tüm vitrin ilanlarını göster" bağlantısına tıkladığında görüntülenebilir.

5. Vitrinler her iki dakikada bir yenilenir. Vitrine çıkacak ilanlar Ana sayfa Vitrini sistemi tarafından otomatik seçilir ve uygulanır, diğerlerinden daha az görüntülenenler öncelikli olmak üzere sistem tarafından rastgele seçilir. Vitrine çıkan ilanların satır ve sütun pozisyonları tamamen rastgeledir.

6. Doping ilanda ilk yer alan ürün dışında farklı bir ürün satışı yapılamaz.

7. Ana sayfa Vitrini Dopingi ilanlar kayikcipazari.com ana sayfasında “Ana sayfa Vitrini” adı altında, ilan verme veya güncelleme aşamasında yüklenmiş veya değiştirilmiş olan ve “Vitrin Fotoğrafı” olarak işaretlenmiş fotoğrafının 106x80 pixel büyüklüğündeki küçük fotoğrafı ile yer alır. "Vitrin Foğrafları"nda arka plan beyaz olmalıdır ve sadece ürün fotoğrafı kullanılmalı, herhangi bir yazı bulunmamalıdır.

8. Vitrin fotoğrafı belirlenmeyen ya da fotoğraf yüklenmemiş olan ilanlarda bu küçük fotoğraf yerine “Bu ilana ait fotoğraf yoktur” ibaresi yer alır.

9. Vitrin fotoğrafı olarak firma logosu, firma ismi seçilememektedir. Bu şekilde olan ilanlar yayına alınmamakta/yayından kaldırılmaktadır.

10. Fotoğrafın hemen altında, ilan başlığının ilk 13 karakteri (boşluklar dâhil) görüntülenecektir.

11. Fare imleci ile ilgili ilanın küçük fotoğraf veya ilan başlığının ilk 13 karakteri üzerine gelindiğinde tüm ilan başlığı görüntülenebilir.

12. Fotoğraflar, üye adı, cep telefonu da dahil olmak üzere ilan içeriğinde bulunan ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun kapsamında kişisel veri teşkil edebilecek ve üye tarafından KAYIKÇI PAZARI’na girilen veriler KAYIKÇI PAZARI tarafından Ana Sayfa Vitrini Dopingi fonksiyonunun kullandırılması amacıyla toplanmaktadır. Üye bu verilerin toplanmasının Ana Sayfa Vitrini Dopingi fonksiyonunun kullandırılabilmesi için zorunlu bir unsuru olduğunu, aksi takdirde bu hizmetten yararlanmasının mümkün olmadığını bildiğini kabul ve beyan eder. Kişisel Verilerin Korunması Hakkında detaylı bilgi için kayikcipazari.com web sayfasında “Kişisel verilerin korunması” sayfası ziyaret edilmelidir.

13. Piyasa fiyatının çok altında, gerçekçi olmayan fiyatlarla satılmak istenen ürünlere ait yanıltıcı ilanlar için Ana sayfa Vitrin Dopingi uygulanmaz.

14. Üye’nin üçüncü kişilere ait verileri ilanda kullanması durumunda, Kişisel Verilerin korunmasından, işlenmesinden, aktarılmasından ve KVKK kapsamındaki tüm yükümlülüklerden kendisinin sorumlu olduğunu, KAYIKÇI PAZARI®’nın kendi sistemlerinde internet sitesinin kullanımı için zorunlu olarak topladığı kişisel veriler dışındaki hiçbir kişisel veri için KVKK kapsamında herhangi bir yükümlülüğünün ve sorumluluğunun olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Üye; ilan içine girdiği kişisel verinin korunması yükümlülüğüne aykırı hareket etmesi veya bu verilerin işlenmesi, aktarılması veya sair surette bir işleme konu edilmesi ve bu kullanımın bir ihlal meydana getirmesi durumunda, Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun veya idari makamların veya mahkemelerin kişisel verilerle ilgili olarak verdikleri kararlar neticesinde KAYIKÇI PAZARI®’nın bir zarara uğraması durumunda bu zararı ilk talepte nakden ve defaten tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

15. Aşağıdaki durumlarda doping iptal edilir:

a. KAYIKÇI PAZARI®’in İlan Yayınlama Kuralları’na aykırılık teşkil etmesi nedeniyle ilanın yayına alınmaması halinde.

b. Marka hakları ihlali gibi ilanın yayınlanmasına ilişkin kanuni bir engelin bulunması halinde.

c. kayikcipazari.com’dan kaynaklanan teknik hatalar(ilanın yayınlanamaması/ görüntülenememesi vb) halinde.

d. Zaman içinde mevzuatta veya KAYIÇI PAZARI®’nın İlan Yayınlama Kuralları’nda yapılan değişiklik nedeniyle ilanın yayından kaldırılması halinde.

16. Aşağıdaki durumlarda ise doping ücreti iade edilmez:

a. Dopingin süresi bitmeden ilanın kullanıcı tarafından yayından kaldırılması halinde.

b. Daha önce ilan verme kurallarına uygun bir şekilde Anasayfa Vitrini Dopingi satın alınmış ilan, daha sonra kullanıcı tarafından yapılan değişiklikle (fotoğraf değişikliği ve/veya eklenmesi, açıklama eklenmesi ve/veya değiştirilmesi vb.) bu kurallara uygunsuz duruma geldiğinde.

c. Kullanıcının üyelik sözleşmesindeki maddeleri ihlal etmesinden dolayı kayikcipazari.com üyeliğinden çıkartılması durumunda.

 

 

Kayıkçı Pazarı® Denize gönül verenlere hizmet amaçlı tamamen ÜCRETSİZdir.