Kayıkçı Pazarı ®; tescilli markası ve ticari kayıtlarıyla, ilgi alanı odaklı, Türkiye'nin en detaylı ÜCRETSİZ ilan sitesi. Motoryat, yelkenli, her türlü tekne ve denize dair herşey.

Kullanım Koşulları

 

“kayikcipazari.com” alan adlı internet sitesini kullanmak için aşağıda yazılı koşulları okumalısınız.

I. KULLANIM KOŞULLARI :

 www.kayikcipazari.com internet sitesi ve/veya uygulamaları, ve/veya mobil uygulamalarının tümü bundan böyle “PORTAL” olarak anılacaktır.

Kullanıcı “PORTAL”ı kullanarak ve/veya “Üye” olarak, işbu “Kullanım Koşulları”nı okuduğunuzu, içeriğini tamamen anladığınızı, “Kullanım Koşulları”nda belirtilen ve “PORTAL”de bulunan ve zaman içinde yer alacak tüm hususları kayıtsız ve şartsız olarak kabul ettiğinizi, “PORTAL”da belirtilen tüm hususlarla ilgili olarak herhangi bir itiraz ve defi ileri sürmeyeceğinizi kabul, beyan ve taahhüt ediyorsunuz ve iş bu kullanım koşullarında bundan böyle “KULLANICI” adı ile anılacaktır.

Bu koşulları kabul etmediğiniz takdirde, "PORTAL"ı kullanmaktan vazgeçmelisiniz.

ı. İşbu “PORTAL”ın sahibi “İnönü mahallesi 735 sokak no:56/2-3” adresinde mukim “AYŞE RENGİN YATÇILIK” firmasıdır ve bundan böyle kısaca "KAYIKÇI PAZARI" olarak anılacaktır “PORTAL”da sunulan ve iş bu “Kullanım Koşulları”nın “HİZMETLER” maddesinde belirtilen, “KAYIKÇI PAZARI” tarafından sağlanmaktadır.

ıı. "KAYIKÇI PAZARI" işbu “Kullanım Koşulları”nı, “PORTAL”da yer alan her tür bilgi ve “İçerik”i,  "KULLANICI"ya herhangi bir ihbarda veya bildirimde bulunmadan dilediği zaman değiştirebilir.

Bu değişiklikler periyodik olarak “ www.kayikcipazari.com ”da yayımlanacak ve yayımlandığı tarihte geçerli olacaktır. “PORTAL” hizmetlerinden belirli bir bedel ödeyerek ya da bedelsiz olarak yararlanan veya herhangi bir şekilde “PORTAL”a erişim sağlayan her gerçek veya tüzel kişi “Kullanım Koşulları”nı ve "KAYIKÇI PAZARI" tarafından iş bu “Kullanım Koşulları”nda yapılan her değişikliği kabul etmiş sayılmaktadır. İşbu " Kullanım Koşulları" www.kayikcipazari.com internet sitesi üzerinden yayınlanarak; “PORTAL”ı kullanan her gerçek veya tüzel kişi tarafından erişimi mümkün kılınmıştır.

II. TANIMLAR :

“PORTAL”: Web sayfası olmakla birlikte, kullanıcıların ihtiyaçlarını bir çok açıdan karşılamaya ve karma hizmetleri tek kaynaktan sunmaya yönelik hazırlanan web sitelerine portal ismi verilir. “kayikcipazari.com” isimli alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan “KAYIKÇI PAZARI”nın hizmetlerini sunduğu internet sitesi ve mobil uygulamaları.

“KULLANICI”: “PORTAL”ı kullanarak ve/veya “Üye” olarak, “PORTAL”a erişen her gerçek veya tüzel kişi.

“ÜYE”: “PORTAL”a üye olan ve "PORTAL" dahilinde sunulan hizmetlerden işbu sözleşmede belirtilen koşullar dahilinde yararlanan “KULLANICI”.

“ÜYELİK”: Üye olmak isteyen “KULLANICI”nın, “PORTAL”da ki “ÜYELİK FORMU”nu doğru ve gerçek bilgilerle doldurması, verdiği kimlik bilgilerinin “KAYIKÇI PAZARI” tarafından onaylanması ve bildirimi ile kazanılan statüdür. Üyelik işlemleri tamamlanmadan “ÜYE” olma hak ve yetkisine sahip olunamaz. “ÜYELİK” hak ve yükümlülükleri, başvuruda bulunana ait olan, kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü şahsa devredilemeyen hak ve yükümlülüklerdir. “ÜYELİK” başvurusu herhangi bir sebep gösterilmeksizin “KAYIKÇI PAZARI” tarafından reddedilebilir veya ek şart ve koşullar talep edilebilir. “KAYIKÇI PAZARI” gerekli görmesi halinde “ÜYE”nin “ÜYELİK” statüsünü sona erdirebilir, “ÜYELİK”i herhangi bir sebeple sona erenin sonradan yapacağı “ÜYELİK” başvurusunu kabul etmeyebilir.

herhangi bir sebeple sona erenin sonradan yapacağı “ÜYELİK” başvurusunu kabul etmeyebilir.

"ÜYELİK SÖZLEŞMESİ": “Portal”da yer alan şartlar ve koşullar ile eklerden oluşan, kullanıcının “Üyelik Sözleşmesi”ni anladığına ve kabul ettiğine ilişkin elektronik olarak verdiği onay neticesinde elektronik ortamda akdedilen, ayrılmaz parçası olan ekler ile “Portal”da yer alan şart ve kurallarla birlikte bir bütün olan elektronik sözleşme.

"KAYIKÇI PAZARI ÜYELİK HESABI": “ÜYE”nin "PORTAL" içerisinde sunulan hizmetlerden yararlanmak için gerekli olan iş ve işlemleri gerçekleştirdiği, "ÜYELİK”le ilgili konularda "KAYIKÇI PAZARIN"a talepte bulunduğu, "ÜYELİK” bilgilerini güncelleyip, sunulan hizmetlerle ilgili raporlamaları görüntüleyebildiği, kendisinin belirlediği ve münhasıran kendisi tarafından kullanılacağını taahhüt ettiği "KULLANICI ADI" ve "ŞİFRE" ile "PORTAL" üzerinden eriştiği "ÜYE"ye özel internet sayfaları bütünü.

“KAYIKÇI PAZARI” ("HİZMET"): "PORTAL" içerisinde "ÜYE"nin iş bu sözleşme içerisinde tanımlı olan iş ve işlemlerini gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla “KAYIKÇI PAZARI” tarafından sunulan uygulamalardır. "KAYIKÇI PAZARI", "PORTAL" içerisinde sunulan "HİZMET"lerinde dilediği zaman değişiklikler ve/veya uyarlamalar yapabilir.

Yapılan değişiklikler ve/veya uyarlamalarla ilgili "ÜYE"nin uymakla yükümlü olduğu kural ve koşullar “PORTALl”dan "ÜYE"ye duyurulur, açıklanan şartlar ve koşullar “PORTAL”da yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

“İÇERİK”: “PORTAL”da yayınlanan ve erişimi mümkün olan her türlü bilgi, yazı, dosya, resim, video, rakam vb. görsel, yazımsal ve işitsel imgeler.

“API”: “KAYIKÇI PAZARI” tarafından oluşturulan ve belirli işlevselliklerin sağlanması için tasarlanmış Uygulama Programlama Arabirimi (Application Programming Interface), bağlantılı belgeler (elektronik şekilde olanlar dahil), protokoller ve buna ilişkin ilerideki sürümler, iyileştirmeler, geliştirmeler, programlama düzeltmeleri, güncellemeler ve yükseltmeler.

"KAYIKÇI PAZARI ARAYÜZÜ" : KAYIKÇI PAZARI” ve "ÜYE”ler tarafından oluşturulan içeriğin "KULLANICI”lar tarafından görüntülenebilmesi ve "KAYIKÇI PAZARI VERİTABANI"ından sorgulanabilmesi amacıyla "KULLANICI”lar tarafından kullanılan; 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında korunan ve tüm fikri hakları “KAYIKÇI PAZARI”na ait olan tasarımlar içerisinde “PORTAL” üzerinden yapılabilecek her türlü işlemin gerçekleştirilmesi için bilgisayar programına komut veren internet sayfaları.

KAYIKÇI PAZARI VERİTABANI” : “PORTAL” dahilinde erişilen içeriklerin depolandığı, tasnif edildiği, sorgulanabildiği ve erişilebildiği “KAYIKÇI PAZARI”A ait olan 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu gereğince korunan veritabanıdır.

“PROFİLİM”: "Üye"nin "Portal"da yer alan çeşitli uygulamalardan ve "Hizmetler”den yararlanabilmesi için gerekli işlemleri gerçekleştirebildiği, kişisel bilgilerini, tercihlerini, uygulama bazında kendisinden talep eden bilgileri girdiği, sadece "Üye" tarafından belirlenen kullanıcı adı ve şifre ile erişilebilen "Üye"ye özel sayfa.

“KİŞİSEL VERİ”: 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun’un (KVKK) 3/d maddesi uyarınca, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi ile KVKK m.6/1’de sayılan özel nitelikli kişisel verilerdir.

“ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİ”: Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel veridir.

 

III. “KAYIKÇI PAZARI” HİZMETLERİ :

ı. "KAYIKÇI PAZARI", "ÜYE"ler tarafından "KAYIKÇI PAZARI VERİTABANI"na yüklenen içeriklerin, arayüzler kullanılmak suretiyle "KAYIKÇI PAZARI VERİTABANI" üzerinden "KULLANICI”lar tarafından görüntülenebilmesini temin etmektedir.

ıı. "KAYIKÇI PAZARI", “PORTAL” içerisinde "KULLANICI”ların, "ÜYE" ilanlarına daha kolay ulaşabilmelerini sağlamak üzere ilanların görüntülenmesini önceliklendiren çeşitli tiplerde listeleme hizmetleri vermektedir.

ııı. "KAYIKÇI PAZARI", “PORTAL” dahilinde gerçekleştirilen işlemlere, görüntüleme sayılarına yönelik çeşitli kategoriler altında raporlama hizmetlerini sunmaktadır.

ıv. "KAYIKÇI PAZARI", “PORTAL” dahilinde verdiği hizmetlere yenilerini ekleme, mevcut hizmetlerin kapsam ve sunulma koşulları ile “PORTAL” dahilinde erişilen "İÇERİK"leri her zaman değiştirme, üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır.

"KAYIKÇI PAZARI", bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden dilediği biçimde kullanabilir.

IV. “KAYIKÇI PAZARI” PORTAL KULLANIMINA İLİŞKİN KOŞULLAR VE YÜKÜMLÜLÜKLER:

ı. "KULLANICI”lar hukuka uygun amaçlarla “PORTAL” üzerinde işlem yapabilirler. "KULLANICI”ların “PORTAL” dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine ait olacak olup, söz konusu hukuki ve cezai yükümlülüklerle ilgili “KAYIKÇI PAZARI”nın herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını “KULLANICI” kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

ıı. “PORTAL”, "ÜYE"ler tarafından "KAYIKÇI PAZARI VERİTABANINA"na yüklenen "İÇERİK" lerin görüntülenmesi esasıyla çalışmaktadır.

"KAYIKÇI PAZARI", "KULLANICI"lar tarafından görüntülenen ilan ve "İÇERİK"lerin hiçbir koşulda doğruluğunu, gerçekliği, güvenliğini ve hukuka uygunluğunu garanti etmemektedir.

Söz konusu ilan ve "İÇERİK"ler dolayısıyla “KAYIKÇI PAZARI”nın herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını, ortaya çıkabilecek zararlardan ötürü “KAYIKÇI PAZARI”nın hiçbir tazmin yükümlülüğü olmayacağını “KULLANICI”lar kabul ve beyan etmektedir.

ııı. "KULLANICI" “PORTAL” dahilinde bulunan her türlü resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veritabanları, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağı, kopyalamayacağı, dağıtmayacağı, işlemeyeceğini, bu tür eylemler gerçekleştirerek herhangi bir ticari faaliyette bulunmayacağını; doğrudan ve/veya dolaylı olarak haksız rekabet teşkil eden davranış ve işlemler gerçekleştirmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

ıv. "KULLANICI"lar “PORTAL” dâhilinde Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca haksız rekabete yol açacak faaliyetlerde bulunmayacağını, "KAYIKÇI PAZARI" nın ve üçüncü kişilerin şahsi ve ticari itibarı sarsacak, kişilik haklarına tecavüz veya taarruz edecek fiilleri gerçekleştirmeyeceğini, mevzuata, kamu düzenine ve genel ahlak kurallarına uygun hareket edeceğini, mevzuatın gerektirdiği önlemleri alacağını ve prosedürleri yerine getireceğini, yasadışı, suç teşkil edecek, rahatsız edici, kişilik haklarına zarar verici, fikri haklara, telif haklarına, marka haklarına ve mülkiyet haklarına tecavüz edici tutum ve davranışlarda bulunmayacağını kabul ve taahhüt etmektedir.

v. "KULLANICI"lar, “PORTAL” dahilinde eriştikleri bilgileri yalnızca bu bilgileri ifşa eden "ÜYE" veya "KAYIKÇI PAZARI"nın amacına uygun olarak kullanmakla, ticari olmayan amaçla görüntülemekle yükümlüdür.

 İlan veren “ÜYE” tarafından girilmiş bulunan ilanlardaki iletişim bilgileri sadece ilan hakkında bilgi almak için iletişim kurulması amacıyla kullanılabilir.

İlanda yer alabilecek 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun kapsamında koruma altında olan ilan verene ait veya üçüncü kişilere ait kişisel veriler ve/veya özel nitelikli kişisel veriler, başkaca bir amaçla kullanılamaz, kopyalanamaz, başka mecralarda doğrudan veya dolaylı olarak yayınlanamaz, işlenemez, dağıtılamaz, başkaca veri tabanlarına aktarılarak üçüncü kişilerin erişimine ve kullanımına açılamaz.

vı. "KAYIKÇI PAZARI", "KULLANICI" bilgilerini kullanabilir, işleyebilir, paylaşabilir, ifşa edebilir, bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir, tanıtım ve bilgilendirme amaçlı iletişim faaliyetlerinde, pazarlama faaliyetlerinde ve istatistikî analizler yapmak amacıyla kullanabilir. "KAYIKÇI PAZARI" aynı zamanda; kullanıcının IP adresi, “Portal”ın hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, tarayıcı (browser) tipi, tarih ve saat gibi bilgileri de istatistiki değerlendirme ve kişiye yönelik hizmetler ve teklifler sunma gibi amaçlarla kullanabilir. ”KAYIKÇI PAZARI” süreçlerini iyileştirme amaçlı araştırmalar yapmak, veri tabanı oluşturmak ve pazar araştırmaları yapmak için işbirliği içinde olduğu firmalara Kullanıcı bilgilerini aktarabilir ve bu firmalar tarafından yukarıda sayılan amaçlarla sınırlı olarak Kullanıcı bilgileri işlenebilir.

vıı. “KAYIKÇI PAZARI”, on-line davranışsal reklamcılık ve pazarlama yapılabilmesi amacıyla siteye gelen kullanıcının sitedeki davranışlarını tarayıcıda bulunan bir cookie (çerez) ile ilişkilendirme ve görüntülenen sayfa sayısı, ziyaret süresi ve hedef tamamlama sayısı gibi metrikleri temel alan yeniden pazarlama listeleri tanımlama, pazarlama otomasyon araçlarını kullanma ve kullanıcıya özel mesaj/teklif ve öneriler iletme hakkını haizdir. Daha sonra bu kullanıcıya sitede ya da Görüntülü Reklam Ağı’ndaki diğer sitelerde, kullanıcıların ilgi alanlarına göre hedefe yönelik reklam içeriği gösterebilir. Ayrıca Google, AFS reklamlarının KAYIKÇI PAZARINA’e yönlendirilmesi esnasında Google “KULLANICI”ların tarayıcısına çerez yerleştirebilir veya bunlarda yer alan çerezleri okuyabilir veya bilgi toplamak amacı ile web işaretleri kullanabilir.

vııı. “PORTAL” üzerinden erişilen ve/veya görüntülenen içeriğin depolandığı veritabanına yalnızca ilgili içeriklerin görüntülenmesi amacıyla ve/veya "KAYIKÇI PAZARI"nın “KULLANIM KOŞULLARI” çerçevesinde üçüncü kişilerce erişilmesi hukuka uygundur. Bunun dışındaki yapılan erişimler hukuka aykırı olup; "KAYIKÇI PAZARI’nın her tür talep, dava ve takip hakları saklıdır.

ıx. “KAYIKÇI PAZARI”, “ilanların içeriklerini öğrenme amacıyla görüntülemeye ve “KAYIKÇI PAZARI ARAYÜZÜ”nü kullanmaya izin vermekte olup, bunun dışında bir amaçla veri tabanı üzerinden belirli bir sayıda veya bütününe yönelik olarak ilanlara ulaşılmaya çalışılması, ilanların, müşteri bilgilerinin, tasarımlarının, kod ve yazılımlarının, veri tabanında yer alan bilgilerinin kısmen veya tamamen kopyalanması, bunların başka mecralarda doğrudan veya dolaylı olarak yayınlanması, derlenmesi, işlenmesi, değiştirilmesi, başka veritabanlarına aktarılması, bu veritabanından üçüncü kişilerin erişimine ve kullanımına açılması, “KAYIKÇI PAZARI” üzerindeki ilanlara link verilmesi de dâhil olmak üzere benzer fiillerin işlenmesine “KAYIKÇI PAZARI” tarafından izin verilmemekte ve rıza gösterilmemektedir.

Bu tür fiiller hukuka aykırı olup; "KAYIKÇI PAZARI”nın talep, dava ve takip hakları saklıdır.

x. "PORTAL"ın bütününün veya herhangi bir bölümünün bozma, değiştirme, tersine mühendislik yapma amacıyla kullanılması, tersine mühendislik (reverse engineering) metoduyla veya farklı herhangi bir metodla “API” protokollerinin kırılmaya çalışılması ve “API anahtarı”, “API gizli anahtarı”, istek başlıkları, istemci doğrulama algoritması gibi parametrelere izinsiz olarak ulaşılması veya bu parametrelerin izinsiz olarak üçüncü kişilerle paylaşılması, "PORTAL"in iletişim veya teknik sistemleri engelleyen, bozan ya da sistemlere müdahale eder bir şekilde "Site"ye erişim sağlanmaya çalışılması, Site üzerinde otomatik program, robot, örümcek, web crawler, örümcek, veri madenciliği (data mining) veri taraması (data crawling) vb. "screen scraping" yazılımları veya sistemleri, otomatik aletler ya da manuel süreçler kullanılması, diğer kullanıcılarının verilerine veya yazılımlarına izinsiz olarak ulaşılması, "SİTE"nin ve "PORTAL"deki içeriğin “KULLANIM KOŞULLARI” ile belirlenen kullanım sınırları dışında kullanılması hukuka aykırı olup; "KAYIKÇI PAZARI"nın her tür talep, dava ve takip hakları saklıdır.

İş bu şartlara ve yasalara aykırı her şekilde kullanımın tespiti halinde; “KAYIKÇI PAZARI”, “KULLANICI”yı ve/veya “KİŞİ VE KİŞİLER”i yetkili makamlara bildirme hakkına sahiptir.

“KULLANICI” bu tür kullanımlar sonucu oluşan zarar ve taleplerden “bizzat sorumlu olduğunu kabul etmektedir.

xı. “PORTAL”de verilen hizmetin kesintiye uğraması, bilgi iletiminde aksaklıklar, gecikmeler, başarısızlar yaşanması, veri kaybı halinde oluşabilecek her türlü doğrudan ve dolaylı zararlardan “KAYIKÇI PAZARI”nın sorumlu tutulamayacağını “KULLANICI” kabul ve taahhüt etmektedir.

 

V. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI:

Bu “PORTAL” dahilinde erişilen veya hukuka uygun olarak kullanıcılar tarafından sağlanan bilgiler ve bu “PORTAL”ın (sınırlı olmamak kaydıyla "KAYIKÇI PAZARI VERİTABANI", "KAYIKÇI PAZARI ARAYÜZÜ", tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar) tüm elemanları (hepsi birlikte "KAYIKÇI PAZARI"nın telif haklarına tabi çalışmaları” olarak anılacaktır) "KAYIKÇI PAZARI"na ait ve/veya "KAYIKÇI PAZARI" tarafından üçüncü bir kişiden lisans altında alınmıştır.

"KULLANICILAR"lar, "KAYIKÇI PAZARI" hizmetlerini, "KAYIKÇI PAZARI" bilgilerini ve "KAYIKÇI PAZARI"nın telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satmak, işlemek, kopyalamak, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya başkasının "KAYIKÇI PAZARI"nın hizmetlerine erişmesi veya kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildirler. İşbu "SİTE KULLANIM KOŞULLARI" dahilinde "KAYIKÇI PAZARI" tarafından sarahaten izin verilen durumlar haricinde "KAYIKÇI PAZARI"nın telif haklarına tabi çalışmalarını çoğaltamaz, işleyemez, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz.

İş bu "KULLANIM KOŞULLARI" dahilinde "KAYIKÇI PAZARI" tarafından sarahaten yetki verilmediği hallerde "KAYIKÇI PAZARI"; "KAYIKÇI PAZARI" hizmetleri, "KAYIKÇI PAZARI" bilgileri, "KAYIKÇI PAZARI" telif haklarına tabi çalışmaları, "KAYIKÇI PAZARI" ticari markaları, "KAYIKÇI PAZARI" ticari görünümü veya bu site vasıtasıyla sağladığı başkaca varlık ve bilgilere yönelik tüm haklarını saklı tutmaktadır.

6. KULLANIM KOŞULLARINDA DEĞİŞİKLİKLER

"KAYIKÇI PAZARI", dilediğinde, tek taraflı olarak iş bu "KULLANIM KOŞULLARI"nı herhangi bir zamanda “PORTAL”da ilan ederek değiştirebilir.

İş bu "KULLANIM KOŞULLARI"nın değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanarak, yürürlüğe girecektir.

İş bu "KULLANIM KOŞULLARI" “KULLANICI”nın tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

VII. MÜCBİR SEBEPLER :

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, geç ifa etme, eksik ifa etme veya ifa etmeme hallerinde "KAYIKÇI PAZARI"nın herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır.

"Mücbir sebep", ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve "KAYIKÇI PAZARI"nın gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği olaylar olarak yorumlanacak olup, sayılanlarla sınırlı olmamak şartıyla doğal afet, savaş, yangın, grev, ayaklanma, isyan, kötü hava koşulları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek her türlü arıza, elektrik kesintisi mücbir sebep hallerindendir.

8. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ

İş bu "KULLANIM KOŞULLARI" uygulanmasında, yorumlanmasında ve bu "KULLANIM KOŞULLARI" dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde yabancılık unsuru bulunması durumunda Türk kanunlar ihtilafı kuralları hariç olmak üzere Türk Hukuku uygulanacaktır.

İşbu “KULLANIM KOŞULLARI”ndan dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde İZMİR Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

9. YÜRÜRLÜK ve KABUL

İş bu "KULLANIM KOŞULLARI" "KAYIKÇI PAZARI" tarafından “PORTAL”de yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer.

"KULLANICI"lar iş bu ”KULLANIM KOŞULLARI”nı ve zaman içinde yapılan değişiklikleri “PORTAL”ı kullanmakla kabul etmiş olmaktadırlar.